Referencie

Nesmierne nás teší, že podnikateľský klub BEEP - Business Exchange Event Point - po Bratislave, Dunajskej Strede, Trenčíne, Banskej Bystrici a Komárne, našiel svoje miesto aj v Piešťanoch, konkrétne u nás v Piešťanskom pivovare ŽiWELL.

Nezávislé stretnutia podnikateľov, vzájomná výmena informácií, kontaktov, vedomostí a skúseností pod hlavičkou beep.world sa bude v Piešťanoch konať každé tri týždne. Všetci podnikatelia, ktorí by mali záujem sa do spolupráce zapojiť, sú srdečne vítaní. Viac informácií, termíny najbližších stretnutí a registráciu nájdete priamo na stránke beep.world.


"Nedá mi nenapísať, lebo ŽIWELL ostal vo mne. Komunikácia pre, dohadovanie sa, privítanie, obsluha počas, ukončenie, komunikácia po akcii, podujatí, stretnutí BEEP.world dokonalá. ALE to nie je všetko, pohostenie, priestor, kávička, dokonalé miesto na akcie rôzneho druhu. Ešte sa mi nestalo, že by som bol po príchode na miesto, ktoré navštevujeme prvý raz taký nadšený. ŽIWELL je živel a je fakt super. Tu sa bude networking variť ako dobré pivo. A to tu teda majú!!!"


Martin Drahoš, BEEP.world

 Jedenásteho júna sme hostili stretnutie Klubu zberateľov pivných kuriozít. Ďakujeme im za milé slová a tešíme sa na ďalšiu návštevu!

Prajem pekný deň.

Chcel by som sa touto cestou poďakovať v mene Klubu zberateľov pivných kuriozít Trenčín, za ochotu a ústretovosť, ktorú ste nám počas nášho zájazdu po mini pivovaroch poskytli. Poďakovanie patrí vám, ale aj  všetkým, ktorí sa nám v danú sobotu venovali. Boli sme spokojní s prehliadkou a samozrejme i ochutnávkou piva. Doplnili sme si zberateľský materiál, čo je pre nás prínosom.
 
Ešte raz vrela vďaka. 
 
S pozdravom  Oto Labuda
 Šiesteho mája sa u nás stretli zastupiteľstvá samosprávy mesta Leopoldov a Fertoszentmiklos, aby prediskutovali vzájomnú spoluprácu. Ďakujeme za návśtevu!

Dobrý deň pán Rusnák,
 
v mene samosprávy mesta Leopoldov ako i samosprávy mesta Fertoszentmiklos Vám ďakujem za krásne chvíle strávené v Piešťanskom pivovare dňa 06. 05. 2016. Jedlo aj pivko boli úžasné, prehliadka pútavá, práca čašníkov výborne zorganizované pani Geierovou. Nemalou mierou ste prispeli k dobrým vzťahom našich samospráv :)
 
S pozdravom a prianím pracovných úspechov pri rozširovaní pivovaru
 
Ing. Adriana Urbanová, prednostka
Mestský úrad Leopoldov

8. Kaktusárksy ples sa u nas konal 30.1.2016. Viac info o akcii tak isto ako foto z nej nájdete tu. Tešíme sa na kaktusárov aj o rok a ďakujeme za milé slová! :)

Vážený Piešťanský pivovar,

v mene celého Klubu kaktusárov a pestovateľov sukulentov v Piešťanoch si Vám touto cestou dovolím vysloviť poďakovanie za zabezpečenie nášho 8.Kaktusárskeho plesu. Osobitne ďakujeme za propagáciu akcie v médiách a venovanie ceny do tomboly. 
Ohlasy na ples, ktoré sme si doteraz vypočuli od hostí, boli vysoko pozitívne -  páčili sa krásne priestory, oddelenie galérie na stolovanie a tanečného parketu (aj výzdoba). Všetci sa zhodli, že celé pripravené menu bolo jednoducho vynikajúce. Úspech mali aj miešané drinky - hodnotené boli o level vyššie ako po iné roky. Smelo môžem povedať, že po všetkých stránkach to bol najlepší ples v našej histórii.

Prosím tlmočte toto naše poďakovanie celému personálu pod vedením prevádzkarky Darinky Geierovej, ktorá sa nám po celý čas ( pri príprave aj samotnej akcii ) venovala ochotne a s plnou pozornosťou, všetkým čašníkom, čašníčkam, baru aj kuchyni. Všetky naše očakávania ste splnili - ďakujeme!

O spokojnosti našich priateľov a teda aj nás, svedčí aj fakt, že na piatkovej členskej schôdzi sme konštatovali, že aj ďalší ples, na budúci rok, veľmi radi usporiadame u Vás a s Vašou pomocou.

Prajeme celému Piešťanskému pivovaru veľa úspechov, vydarených akcií a zdaru pri varení piva.

So srdečným pozdravom
Jana Michálková
predseda KKaPS Piešťany