ŽiWELL je druhým najlepším pivovarom na Slovensku

Prestížny pivný portál opive.sk v spolupráci s nezávislým hodnotiacim systémom Staffino zverejnil rebríček 5 najúspešnejsích pivovarov. 

Hlasovanie prebiehalo elektronicky a návštevníci mali možnosť vyjadriť svoj názor k 63 pivovarom, ktoré v čase spustenia súťaže pôsobili na slovensko trhu. Piešťanský pivovar ŽiWELL sa umiestnil na fantastickom druhom mieste, za čo vám všektým patrí naša veľká vďaka a veľký prísľub do budúcna, že budeme ešte lepší a o rok sa vidíme už na prvom mieste :)
http://opive.sk/hodnotenie-pivovarov-pozname-pat-najuspesnejsich/